Πρωτοβουλία για την πιστοποίηση της ποιοτικής ανωτερότητας του θεσσαλικού και κατ’ επέκταση του ελληνικού βαμβακιού αναλαμβάνει η Ε.Α.Σ. Τρικάλων.

Ο διευθυντής επικοινωνίας και τύπου του συνεταιριστικού ομίλου της Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ. Λάζαρος Μάμαλης μετείχε, ως εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, στην ομάδα διαλόγου της Κομισιόν για το βαμβάκι και στο meeting of the Copa-Cogeca Working Party on Cotton που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 12 και 13 Μαΐου 2016 στις Βρυξέλλες, όπου υπογράμμισε τη σημασία του προϊόντος τόσο για την αγροτική όσο και συνολικά, για την ελληνική οικονομία. Παρεμβαίνοντας στην ομάδα διαλόγου της Κομισιόν τόνισε ότι «το βαμβάκι είναι σταθερά μέσα στα πρώτα σε αξία εξαγωγών αγροτικά προϊόντα της χώρας το οποίο δεν επηρεάζεται από την εγχώρια κρίση λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προορίζεται για το εξωτερικό. Η συνέχιση της καλλιέργειας εξασφαλίζεται από την υψηλού επιπέδου υποδομή που έχουν οι Έλληνες αγρότες και η βιομηχανία, τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε τεχνογνωσία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο από την Κομισιόν η οποία θα πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία της καλλιέργειας για αγροτική αλλά και την ελληνική οικονομία στηρίζοντάς την έμπρακτα».

«Η υψηλή τεχνογνωσία που έχουν οι Έλληνες καλλιεργητές, οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που διασφαλίζουν την ποιοτική ανωτερότητα του εγχώριου βαμβακιού, η οποία ωστόσο», τόνισε ο κ. Μάμαλης, «δεν αντικατοπτρίζεται, στο βαθμό που θα αναμένονταν, στο εισόδημα των παραγωγών». Ο ίδιος, συμπλήρωσε ότι τρίτες χώρες εισάγουν ελληνικό βαμβάκι το οποίο το χρησιμοποιούν για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών υφασμάτων αναφέροντας παραπλανητικά ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από δικό τους εγχώριο βαμβάκι. «Η συγκεκριμένη υπεραξία που λόγω ακριβώς των ποιοτικών του χαρακτηριστικών προσδίδεται από την ίδια την αγορά στο ελληνικό βαμβάκι θα πρέπει να καταλήξει στους Έλληνες παραγωγούς και συνολικά στην ελληνική οικονομία», ανέφερε ο κ. Μάμαλης.

Και στον συγκεκριμένο τομέα η Ελλάδα παρότι παράγει, συντριπτικά, το περισσότερο βαμβάκι στην Ε.Ε. υστερεί. Στις συζητήσεις που είχε ο κ. Μάμαλης, στο meeting of the Copa-Cogeca Working Party on Cotton, με Ισπανούς εκπροσώπους βαμβακοπαραγωγών διαπιστώθηκε ότι ήδη εκεί έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του προϊόντος. Για παράδειγμα, το 99% της παραγωγής βαμβακιού της Ανδαλουσίας προέρχεται μέσω Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που επιτρέπει στους καλλιεργητές να διαθέτουν το πιστοποιημένο προϊόν τους απ’ ευθείας σε κολοσσούς του χώρου ένδυσης με συγκριτικά υψηλότερες τιμές. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί όμως, έτυχαν της ενεργούς υποστήριξης των θεσμικών φορέων της χώρας τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό συμβούλιο.

Στην ομάδα διαλόγου της Κομισιόν για το βαμβάκι που ακολούθησε, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για προστασία του ελληνικού και κατ’ επέκταση του ευρωπαϊκού βαμβακιού. Ο κ. Μάμαλης στήριξε την πρόταση του εκπροσώπου των εκκοκκιστών για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος για το βαμβάκι.

Παράλληλα με τη συγκεκριμένη πρόταση, η Ε.Α.Σ. Τρικάλων αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων πιστοποίησης του βαμβακιού, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), διέπονται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006.

Για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσει γύρο επαφών με επιστημονικούς φορείς αλλά και με το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και με εκπροσώπους της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βάμβακος και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της στη χώρα μας.