ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η Ένωση – Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων προσφέρει κτηνιατρικές υπηρεσίες και υποστήριξη στους συναλλασσόμενους μ’ αυτή. Κοντά στον κτηνοτρόφο εκτός από της εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές που προμηθεύει, προσφέρει κτηνιατρικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.