ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ασφάλειες με το κύρος της ΕΑΣ Τρικάλων

Το συνεταιριστικό πνεύμα της αλληλεγγύης βρίσκει εφαρμογή και  στον ανταγωνιστικό κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς με το Πρακτορείο Ασφαλειών – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ της ΕΑΣ Τρικάλων.

Εκπροσωπώντας δύο από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς, την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ το Πρακτορείο Ασφαλειών της ΕΑΣ Τρικάλων που λειτουργεί στα γραφεία της Ένωσης, στην έδρα της Οργάνωσης, στο συγκρότημα Μεγαλοχωρίου, είναι μία δραστηριότητα η οποία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.

Είναι γεγονός, ότι πάντα ήταν και είναι δύσκολο να εμπιστευθεί κανείς μια μακροχρόνιας λογικής «άυλη» υπηρεσία. Μια υπηρεσία που στην προκειμένη περίπτωση καλύπτει την αβεβαιότητα που συνδέεται με το μέλλον και τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Γι’ αυτό το ζητούμενο είναι το κύρος και η αξιοπιστία. Να γνωρίζει ο ασφαλισμένος ότι θα έχει κοντά του τον ασφαλιστικό του πράκτορα όταν πραγματικά παραστεί ανάγκη. Χωρίς να διστάζει και χωρίς  εκπτώσεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με συνεταιριστικό πνεύμα, με αξιοπιστία και ειλικρίνεια το Πρακτορείο Ασφαλειών της ΕΑΣ Τρικάλων είναι κοντά στον ασφαλισμένο με αίσθημα για άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις ανάγκες του.