Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων – ΕΝΩΣΗ

AGRI ΤΡΙΚΑΛΑ

To σύγχρονο επιχειρείν στην υπηρεσία της συνεταιριστικής ιδέας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων – ΕΝΩΣΗ αποτελεί την ιστορική συνέχεια της Ε.Α.Σ. Τρικάλων.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΑΣ Τρικάλων) της οποία συνέχεια είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων μετά τη συγχώνευση με πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, ιδρύθηκε το 1930 από αγνούς, ιδεολόγους, οραματιστές αγρότες που πίστεψαν στη συνεταιριστική ιδέα και στην ομαδικότητα θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανοδική πορεία της.

Με ιδεολογικό περίβλημα τη συνεταιριστική ιδέα και με σκληρή δουλειά η Ένωση, εξελίχθηκε στο χρόνο σε ένα όμιλο δραστηριοτήτων που κατέχει κυρίαρχη θέση στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. Με σύγχρονο Εκκοκκιστήρια (ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ), με ανταγωνιστική Βιομηχανία Ζωοτροφών (AGROVIZ), με δυναμική οξοποιία (ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ), με οργανωμένες δομές για διάθεση αγροεφοδίων (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ) και για την παροχή υπηρεσιών – εξυπηρέτηση των αγροτών (ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΟΣΔΕ), με σύγχρονο ΕΡΙΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ, με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, με το 85% των μετοχών της Συνεταιριστικής Γαλακτοβιομηχανίας «ΤΡΙΚΚΗ», με κτήμα της τη νέα τεχνογνωσία και με την εμπειρία των στελεχών της, Η ΕΝΩΣΗ αποτελεί μια Συνεταιριστική Οργάνωση πρότυπο η οποία αποτελεί στήριγμα του αγρότη στηρίζοντας και η ίδια, αποφασιστικά την τοπική παραγωγική διαδικασία.

Ένας Συνεταιρισμός που εξυπηρετεί με υπευθυνότητα και συνέπεια τους παραγωγούς της περιοχής, που αξιοποιεί το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πρωτογενούς παραγωγής, μεταποιώντας και προσφέροντας ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, που απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, αποτελώντας βασικό πυλώνα της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ένωση που είναι σταθερά στους τρεις πρώτους σε κύκλο εργασιών Συνεταιρισμούς της Ελλάδας, παραμένοντας πιστή στη συνεταιριστική ιδέα και αξιοποιώντας, με γνώμονα αυτή, το σύγχρονο επιχειρείν αποτελεί ένα ανταγωνιστικό Συνεταιριστικό Όμιλο που αναγνωρίζοντας τις προοπτικές οι οποίες διανοίγονται στην αγροτική οικονομία είναι έτοιμη να αποτελέσει και στο μέλλον, τον βασικό φορέα της συνεταιριστικής δράσης για την στήριξη των αγροτών.

Ισολογισμοί

ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015 – 30/6/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 25/11/2016

ΧΡΗΣΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2014 – 30/6/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 9/11/2015

ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2013 – 30/6/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 30/03/2015