ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Λιούτας Αχιλλέας

Ο Αντιπρόεδρος

Μαράβας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας

Ιακωβάκης Δημήτριος

Ο Ταμίας

Καλύβας Αθάνασιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Γεωργούλα Νικολέτα
  2. Γκαρνάρας Απόστολος
  3. Γρατσάνης Γεωργίος
  4. Μπακρατσάς Δημήτριος
  5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Εποπτικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Λιούτας Αθανάσιος

Μέλη: Λόης Αθανάσιος, Κατές Γωργίος