ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Λιούτας Αχιλλέας

Ο Αντιπρόεδρος

Νικολός Κοσμάς

Ο Γραμματέας

Ιακωβάκης Δημήτριος

Ο Ταμίας

Γκαρνάρας Απόστολος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Βράντζας Κωνσταντίνος
  2. Γρατσάνης Γεώργιος
  3. Μαράβας Κωνσταντίνος
  4. Παπαχρήστος Στέφανος
  5. Τσίγκας Κωνσταντίνος

Εποπτικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Καλύβας Αθανάσιος

Μέλη: Λιούτας Αθανάσιος, Κατές Γεώργιος