Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων – ΕΝΩΣΗ, κατά σειρά εκλογής, εξελέγησαν οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λιούτας Αχιλλέας

Μαράβας Κωνσταντίνος

Καλύβας Αθανάσιος

Ιακωβάκης Δημήτριος

Μπακρατσάς Δημήτριος

Γεωργούλα Νικολέτα

Γκαρνάρας Απόστολος

Γρατσάνης Γεώργιος

Παπαγεωργίου Σπυρίδωνας

(οι τέσσερις τελευταίοι ισοψήφησαν)

 

Για το Εποπτικό Συμβούλιο

Κατές Γεώργιος

Λιούτας Αθανάσιος του Χαραλάμπους

Λόης Αθανάσιος

(οι δύο πρώτοι ισοψήφησαν)

 

Για τη ΣΑΣΟΕΕ

Λιούτας Αχιλλέας

Μπακρατσάς Δημήτριος

Μαράβας Κωνσταντίνος

Γρατσάνης Γεώργιος

Καλύβας Αθανάσιος

Γκαρνάρας Απόστολος.